Popis projektu Bydlení Střížkov

Záměrem architektů bylo navrhnout obytný dům, který plynule navazuje na stávající zástavbu, nikoli však architektonicky.
Jednoduché, ale nápadité ztvárnění budovy a členitá fasáda tvoří příjemný kontrast vůči sousedícím domům (Praha 9 – Střížkov / Prosek).

Bytový dům má dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. V objektu bytového domu je 23 bytových jednotek. Vstup do objektu je ze severní strany z ulice Jitravská do úrovně prvního podzemního podlaží.

V 1. a 2. pp je umístěno celkem 23 garážových stání. Příjezd automobilů do 2.pp je umožněn autovýtahem z 1.pp. Ve vstupním podlaží je kočárkárna/kolárna. V objektu je celkem 18 sklepů umístěných v garážích a na společné chodbě v jednotlivých patrech.

V každém bytovém podlaží jsou byty přístupné chodbou a osobním výtahem, v typickém podlaží (1.,2.,3. 4 np) je 5 bytů. V 5.np jsou to byty 3. Každý byt má balkon nebo terasu a součástí každého bytu je komora.
Nosnou obvodovou konstrukci bude tvořit v podzemních podlažích a v 1np. monolitická železobetonová stěna, v ostatních nadzemních podlažích pak zděné stěny z cihelných bloků s dodatečnou tepelnou izolací.

Chcete více?
Rádi vyjdeme vstříc vašim požadavkům na vytvoření individuálních řešení interiéru,
za předem stanovených podmínek a při respektování stavebního harmonogramu nabízíme možnosti dalších klientských změn.