Průběh výstavby

19.7.2011 – Projekt je dokončený.

2.7.2011 – Dům je dokončený, koncem července se budou stěhovat klienti do nových bytů.

16.6.2011 – Na základě vydání kolaudačního souhlasu dne 10.6.2011 jsme obdrželi od MHM Prahy číslo popisné 596 a číslo orientační 20.

10.6.2011 – Vydán kolaudační souhlas Rezidenčního bydlení Střížkov.

4.6.2011 – Výstavba se připravuje na kolaudační šetření.

27.5.2011

17.5.2011 – Dokončování výstavby.

6.5.2011

25.4.2011 – Dokončují se vnější omítky.

8.4.2011 – Dokončování fasády.

2.4.2011 – Dokončování fasády.

21.3.2011 – Provádí se vnější omítky.

12.3.2011 – Práce probíhají dle harmonogramu.

5.3.2011 – Výstavba pokračuje dle harmonogramu.

22.2.2011 – Probíhá zateplování fasády.

15.2.2011 – Příprava na vnější omítky.

Po osazení oken se provádějí vnitřní sádrové omítky.

5.2.2011 – Dokončena hrubá stavba, střešní plášť a osazená okna. Probíhají vnitřní omítky a profese ZT,ÚT a elektro.

23.1.2011 – hrubá stavba dokončena

21.12.2010 – výstavba hrubé stavby

21.11.2010 – výstavba hrubé stavby

13.11.2010 – hrubá stavba pokračuje dle harmonogramu

28.10.2010 – výstavba nadzemních podlaží

20.10.2010 – hrubá stavba pokračuje dle harmonogramu

10.10.2010

2.10.2010

25.9.2010

10.9.2010

5.9.2010

7.8.2010

Provedena demolice původní budovy sběrných surovin

Demolice původní budovy

Provedeny zemní práce nového bytového domu

Zemní práce